ครอบครัวอิง เลง ฉีดครบแล้วจ้า!
ด้วยสวัสดิการ การจัดหาวัคซีน
ให้แก่พนักงานในบริษัท
ทำให้ปัจจุบัน พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนกันแล้ว

สร้างความมั่นใจและความปลอดภัย
ให้แก่พนักงานทุกท่าน ได้ก้าวต่อไป

#คิดถึงความสะอาดคิดถึงอิงเลง #EngLengTH

Similar Posts